Se adresse

Amager Ressourcecenter

 
Dato: 20. januar 2020
Bygherre Amager Ressourcecenter, Fonden Amager Bakke
Rådgiver Andersen & Grønlund
Arkitekt SLA, BIG
Periode 4 måneder
Entreprisesum 18,1 mio
Anlægsarbejdet omfatter etablering af parkeringsareal og udenomsarealer til Amager Ressourcecenter. I alt er der etableret 325 parkeringspladser til personbiler og 325 cykelparkeringspladser samt køreveje. 
 
Arbejdet bestod af udførelse af jord-, afvandings-, brolægnings- asfalt-, afmærk- nings- samt afstribningsarbejder. Entreprisen indeholdt sammenlagt følgende hovedmængder.
 
Jordarbejder:
- 3.250 m2 opbrydning af eksist. belægninger
- 7500 tons opgravning samt bortskaffelse af forurenet kl. 4 jord
 
Belægningsarbejder:
- 12.500 m2 grusarbejder
- 12.500 m2 asfaltarbejder
- 600 lbm. kantstensarbejder
 
Afvandings- og kloakarbejder:
- 500 lbm. regnvandsledninger
- 29 nye vejbrønde
- 17 nye spulebrønde/sandfangsbrønde
- 5 stk betonbrønde Ø1250
- 100 m. betonledning Ø500-Ø700
 
Diverse:
- Diverse kørebaneafmærkning
- Vejskilte
- Gravearbejder for kabelarbejder
- Hegnsarbejder
- 1000 m. kabelrør
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Fortorv, dobbeltrettet cykelsti og vejbrønde på Vindmøllevej
Anlægsarbejdet bestod i opbrydning af en del af eksisterende vej, hvor der skulle etableres en forlægning, samt etablering af fortov samt dobbeltrettet cykelsti.
Gangsti og dobbeltrettet cykelsti for Københavns Kommune
Etablering af gangsti og dobbeltrettet cykelsti på vestsiden af raffinaderivej, fra Prags Boulevard frem til Sundby Boldklubs Klubhus
Istandsættelse af private fællesveje i Rødovre Kommune
Opbrydning af fortovsfliser, kantsten samt jord. I forbindelse med reetablering foretog vi ligeledes opretning af underlag, inden lægning.
STRANDER ENTREPRENØR A/S
Amager Strandvej 60
2300 København S
Telefon: 81 81 80 90
E-mail: info@strander.as
CVR: 40967141
 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Strander Entreprenør A/S | Amager Strandvej 60 | 2300 København S | Tlf.: 81 81 80 90