Se adresse

Amager Ressourcecenter

 
Dato: 20. januar 2020
Bygherre Amager Ressourcecenter
Periode 4 måneder
Entreprisesum 8,1 mio
Anlægsarbejdet omfattede etablering af parkeringsareal med tilhørende udenomsarealer til Amager Ressource Center. I alt er der etableret 325 parkeringspladser til personbiler og 325 parkeringspladser til cykler, samt hertil hørende køreveje.
 
Arbejdet bestod af udgravning af jord, etablering af ny kloakledning, brolægningsarbejder, udførelse af ny bundopbygning, udlægning af asfalt, kørebaneafmærkning samt etablering af skilte.
Entreprisen indeholdte blandt andet:
Jordarbejder
 • ca. 3.250 mopbrydningafeksist.Belægninger
 • ca. 7500 tons opgravning samt bortskaffelse af forurenet kl. 4 jord

Belægningsarbejder:
 • ca. 12.500 mgrusarbejder
 • ca. 12.500 masfaltarbejder
 • ca. 600 lbm. kantstensarbejder udført i granit
Afvandings- og kloakarbejder:
 • ca. 500 lbm. regnvandsledninger
 • ca. 29 vejbrønde
 • ca. 17 nye spulebrønde/sandfangsbrønde
 • 5 stk betonbrønde Ø1250
 • 100 m. betonledning Ø500-Ø700

Diverse
 • Diversekørebaneafmærkning
 • Vejskilte
 • Gravearbejder forkabelarbejder
 • Hegnsarbejder
 • 1000 m. kabelrør
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Renovering af rundkørsel i Solrød kommune
Renovering af eksisterende rundkørsel, på stærkt trafikeret vej. Renoveringen omhandlede omlægning af cykelsti, renovering af fortov samt indsnævring af heller.
Byggemodning i Ringsted Kommune
Under udførelse af erhvervsbyggemodning i Ringsted Kommune, udfører vores dygtige brolæggere knoldebrobelægning for BARSLUND A/S.
Fortovsrenovering på Krebsevej
På Krebsevej har vi udført fortovsrenovering. Dette projekt er udført 1 måned hurtigere end estimeret tidsplan.
STRANDER ENTREPRENØR A/S
Angolavej 12
2770 Kastrup
Telefon: 81 81 80 90
E-mail: info@strander.as
CVR: 40967141
 
Strander Entreprenør A/S | Angolavej 12 | 2770 Kastrup | Tlf.: 81 81 80 90