Se adresse

Busfremkommelighed på Blegdamsvej

 
Dato: 20. januar 2020
Bygherre Københavns Kommune
Rådgiver SWECO
Arkitekt -
Periode 6 måneder
Entreprisesum 9,7 mio
Projektet omhandlede etablering af busfremkommelighed på Blegdamsvej fra Nørre Allé til Trianglen. 
De primære arbejder bestod af kantstensarbejder, belægningsarbejder, etablering af busplader, afmærkning og skiltning, signalarbejder samt trafikafvikling. Projektet var delt op i 7 etaper som herunder var del op i 24 deletaper.
Strækningen er stærkt belastet trafikalt af både bilister, cyklister samt fodgængere. Udfordringen var især omkring rigshospitalet hvilket konstant er belastet af gæster samt udrykningskøretøjer. 
 
Opbrydningsarbejder:
- 2500 lbm skæring af asfalt
- 1500 tons opbrydning af asfalt og beton
- 2000 lbm opbrydning af kantsten
- 1700 m2 fortovssten
- 1800 tons bortskaffelse af byjord
 
Afvanding:
- 64 stk betonvejbrønde
- 3900 m2 grusarbejder
- 1900 m2 asfaltarbejder
 
Brolægningsarbejder:
- 1200 m2 Fortovssten i beton
- 2300 lbm Faskantsten
 
Signalarbejder:
- Levering og etablering af signalanlæg
- 50 lbm Kabelblok
- 6 stk Etablering af lyssignalmaster
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Renovering af rundkørsel i Solrød kommune
Renovering af eksisterende rundkørsel, på stærkt trafikeret vej. Renoveringen omhandlede omlægning af cykelsti, renovering af fortov samt indsnævring af heller.
Byggemodning i Ringsted Kommune
Under udførelse af erhvervsbyggemodning i Ringsted Kommune, udfører vores dygtige brolæggere knoldebrobelægning for BARSLUND A/S.
Fortovsrenovering på Krebsevej
På Krebsevej har vi udført fortovsrenovering. Dette projekt er udført 1 måned hurtigere end estimeret tidsplan.
STRANDER ENTREPRENØR A/S
Angolavej 12
2770 Kastrup
Telefon: 81 81 80 90
E-mail: info@strander.as
CVR: 40967141
 
Strander Entreprenør A/S | Angolavej 12 | 2770 Kastrup | Tlf.: 81 81 80 90