Se adresse

Byggemodning

Vælg Strander som din hovedentreprenør

 
Vi har som hovedentreprenører et omfattende kendskab til byggemodning og har dygtige projektledere, der sørger for at dine planer overholdes nøje.

For at kunne tilbyde den rigtige løsning til dig, har vi investeret i det bedste udstyr på markedet. Med egen landmåler in-house og vores eget måleudstyr, har vi erfaring og mulighed for at løse netop din opgave. 

Vi udfører opgaver, der kan spænde fra den mere enkle parcelhusgrund til anlægning af større parcelhuskvarterer. 

Vi har mulighed for at udføre landskabet med stor nøjagtighed i henhold til skitseprojekt. Det kan vi ikke blot fordi vi har det rigtige udstyr til opmålingen. Vi har også vores egen maskinpark, der er udstyret med avanceret GPS og kan sikre præcis udførelse af hver enkelt opgave. Tilsammen skaber det tryghed for, at der ikke er afvigelser og overraskelser undervejs i projektet.

Byggetilladelser forud for byggemodning

Inden byggemodningen kan gå i gang, indhenter vi alle relevante godkendelser hos kommunen. Så følger en høringsperiode, hvor naboer og andre interessenter kan komme med indsigelser eller ændringsforslag.  
 
Er der behov for eller ønsker om ændringer i forhold til den eksisterende lokalplan, så søger vi om dispensation på bygherrens vegne. Det er muligt at opnå dispensation, hvis ændringerne ikke strider imod principperne i planen. 
 
I samarbejdet med kommunen skal der tages hensyn til den lokale udviklingsplan. Men det kan også være nødvendigt at se på national lovgivning og interesser.

Er der fredede landområder eller bygninger på grunden, så er en omhyggelig udførelse endnu vigtigere. Det kan være en meget dyr og forsinkende omgang, hvis der er fejl i udførelsen i forhold til de godkendte tegninger.
 
Vi er altid meget omhyggelige med denne del af projektet. Lokalplanen er nemlig juridisk bindende for dig som grundejer. 
(Video: Byggemodning af Bybækgrunden)
Kontakt os
Ring til os på telefon 81 81 80 90, eller skriv en besked herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 

Om byggemodningen

 
Byggemodning af en grund omfatter blandt andet.:
  • Etablering af veje
  • Kloakering
  • Fremføring af vand
  • Fremføring af el
Vi har erfarne og dygtige medarbejdere og samarbejdspartnere til at dække alle disse opgavetyper. 

Vi har særlig erfaring med indarbejdelse af klimasikring i infrastrukturen, så det nyanlagte område kan håndtere skybrud, eller andre former for ekstremt vejr, uden problemer. 
Der må ikke bygges på en grund før den er byggemodnet. Kommunen skal have tildelt grunden et matrikelnummer og ført det ind i lokalplanen før vi må gå i gang med selve arbejdet. Herefter skal rammerne for lokalplanen overholdes, med mindre der er givet dispensation. Alt det holder vi som entreprenør styr på for dig som bygherre.

Arbejdets udførelse

Hos STRANDER ENTREPRENØR A/S sætter vi klare rammer for vores arbejde og sikkerheden på byggepladsen. Det giver dig tryghed for, at du kan regne med den tidsplan, vi har aftalt. Og ikke mindst det budget, vi har aftalt.
Det er vores erfaring, at arbejdet er lettere at styre, når alle medarbejdere ved præcis hvad de skal gøre og hvornår. Metoderne er aftalt og indøvet, så du ikke risikerer sjusk. Heller ikke i detaljerne. Vi er stolte af vores faglighed og stræber altid efter perfektion.

Undervejs i projektet holder vi jævnligt møder med bygherren og sikrer tilsyn med området. Sikkerhed har høj prioritet for os. Både af hensyn til vores medarbejdere, men også fordi god sikkerhed giver større mulighed for at overholde tidsplaner og budget. Medarbejderne føler sig trygge og arbejder mere effektivt, når rammerne er i orden.

Vi står til enhver tid til rådighed for spørgsmål undervejs i arbejdet. Som bygherre kan du derfor stole på, at du altid er opdateret og ikke kommer ud for overraskelser. God og klar kommunikation mellem samarbejdspartnerne i projektet har særlig betydning, fordi det sikrer, at forventninger og udførelse stemmer overens undervejs.
 
Vi har endnu ikke haft brug for at trække på garantier, og det arbejder vi målrettet på skal fortsætte sådan. 

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende dialog om dit projekt. Det gør du enten ved at ringe på telefon 81 81 80 90 eller ved at skrive til os via vores kontaktformularen.
Skriv en besked til os
Kontakt os
Ring til os på telefon 81 81 80 90, eller skriv en besked herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
STRANDER ENTREPRENØR A/S
Angolavej 12
2770 Kastrup
Telefon: 81 81 80 90
E-mail: info@strander.as
CVR: 40967141
 
Strander Entreprenør A/S | Angolavej 12 | 2770 Kastrup | Tlf.: 81 81 80 90