Se adresse

Byggemodning i Ringsted Kommune

 
Dato: 18. september 2020
Bygherre Ringsted Kommune
Hovedentreprenør BARSLUND A/S
Rådgiver COWI
Under udførelse af erhvervsbyggemodning i Ringsted Kommune, udfører vores dygtige brolæggere knoldebrobelægning for BARSLUND A/S.
 
Projektet indeholder bl.a. vandløb under vej og regnvandsbassiner som sammenkobles via betonledninger. For at sikre disse, laves knoldebrobelægning rundt om for at undgå jordskred.
 
Visse steder er der ligeledes lavet trapper således at der er mulighed for at tilgå betonledning.
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Renovering af rundkørsel i Solrød kommune
Renovering af eksisterende rundkørsel, på stærkt trafikeret vej. Renoveringen omhandlede omlægning af cykelsti, renovering af fortov samt indsnævring af heller.
Byggemodning i Ringsted Kommune
Under udførelse af erhvervsbyggemodning i Ringsted Kommune, udfører vores dygtige brolæggere knoldebrobelægning for BARSLUND A/S.
Fortovsrenovering på Krebsevej
På Krebsevej har vi udført fortovsrenovering. Dette projekt er udført 1 måned hurtigere end estimeret tidsplan.
STRANDER ENTREPRENØR A/S
Angolavej 12
2770 Kastrup
Telefon: 81 81 80 90
E-mail: info@strander.as
CVR: 40967141
 
Strander Entreprenør A/S | Angolavej 12 | 2770 Kastrup | Tlf.: 81 81 80 90