Se adresse

Byrum skaber samling og åndehuller til glæde for alle aldre

Etablering af æstetiske byrum

Der sker noget særligt, når en by giver borgerne mulighed for at samles og opleve hinanden på en ny måde. Et velfungerende byrum er inkluderende og trygt. Her mødes man på kryds og tværs til leg og fællesskab. Eller måske en rolig stund på en bænk, mens man hviler benene og ser på mennesker.
 
Et godt byrum har æstetiske kvaliteter og skaber livskvalitet for borgerne. Det understøtter samværet og giver lyst til at bruge byen mere – og sammen. Men det kan samtidig godt være til besvær for områdets beboere, mens byggeriet står på. 
 
Forandringer bliver ofte mødt med modstand. Om ikke andet så på grund af den larm og støj, der desværre følger med, når arbejdet skal udføres. Men det kan mildnes, hvis arbejdet med byrummet foregår på en hensigtsmæssig måde. Det har vi en klar holdning til som udførende entreprenør.
 

Byrum og klimasikring

 
Når byrummet planlægges, er der nogle oplagte muligheder for at kombinere forskellige formål i et fælles projekt. 
 
Hvad skal byrummet kunne, når det står klar? Skal det være et rekreativt område for børn og unge? Have plads til markeder og udendørs begivenheder? Er der caféer og restauranter, der gerne vil kunne tilbyde udendørs servering? Skal der være små lommer med læ og bænke, så man føler sig ugeneret, selvom man sidder midt på en offentlig plads? Skal der være en boldbane, springvand eller legeplads?
 
Mulighederne er mange, men det er oplagt at indtænke klimasikring tidligt i forløbet, og det har vi stor erfaring med. Det kan være noget så simpelt som et regnvandstrug langs en sti. Eller en fordybning, der både kan afvande ved skybrud og anvendes som amfiteater, når det er tørt. 

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende dialog om dit projekt. Det gør du enten ved at ringe på telefon 81 81 80 90 eller ved at skrive til os via vores kontaktformularen.
Skriv en besked til os
Kontakt os
Ring til os på telefon 81 81 80 90, eller skriv en besked herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 

Mens byrummet opføres

 
Det er altid en god ide at inddrage borgerne inden og undervejs, så de ved, hvad der skal ske, og hvor de kan henvende sig med spørgsmål.
 
Derudover handler det om at afvikle arbejdet hurtigt og effektivt, så det griber mindst muligt ind i borgernes hverdag. Det kræver en erfaren og leveringsdygtig entreprenør, og det er her STRANDER ENTREPRENØR A/S kommer ind i billedet som hovedentreprenør.
 
Der kan være mange bekymringer, når fortove og pladser brydes op og er fyldt med hegn, huller og arbejdsredskaber. 
 
Forældre skal være trygge ved, at deres børn selv kan færdes i området. Ældre medborgere har tit bekymringer om risikoen for at falde, når belægningen ikke er jævn. Måske ser de heller ikke så godt mere.

Sådan arbejder vi ved anlæggelse af byrum

 
Når STRANDER ENTREPRENØR A/S arbejder med at anlægge nye byrum, så gør vi ekstra ud af at tage hensyn til beboerne i området. Det kan ske på flere måder, afhængigt af forholdene. 
Området holdes ryddeligt, så der ikke ligger materialer og værktøj der, hvor folk skal gå. Det er også en fordel for vores medarbejdere, fordi vi samtidig mindsker risikoen for uheld på selve byggepladsen.
 
Vi sørger for tydelig skiltning og indhegning, så der ikke er tvivl om, hvor man som beboer må færdes. 
 
Vi sikrer, at der er tilstrækkelig belysning i området. Det medvirker til at borgerne ikke føler sig utrygge om aftenen og om natten. Samtidig hjælper det ældre borgere til at se eventuelle ujævnheder og huller.
 
Støjgener er ikke til at undgå, når vi arbejder med maskiner. Her sørger vi for faste aftaler om, hvornår på døgnet, vi støjer. Det sørger vi for bliver kommunikeret til områdets beboere på forhånd. Vi giver selvfølgelig også besked undervejs, hvis der opstår behov for at arbejde uden for det aftalte tidsrum, eller med særligt støjende redskaber. 
 
Hos STRANDER ENTREPRENØR A/S er vi stolte af, at vi endnu ikke har modtaget klager, på trods af mange års erfaring med brolægning, asfaltarbejde og andre typer belægning.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende dialog om dit projekt. Det gør du enten ved at ringe på telefon 81 81 80 90 eller ved at skrive til os via vores kontaktformularen.
Skriv en besked til os
Kontakt os
Ring til os på telefon 81 81 80 90, eller skriv en besked herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
STRANDER ENTREPRENØR A/S
Angolavej 12
2770 Kastrup
Telefon: 81 81 80 90
E-mail: info@strander.as
CVR: 40967141
 
Strander Entreprenør A/S | Angolavej 12 | 2770 Kastrup | Tlf.: 81 81 80 90