Se adresse

Cykelsti imellem Sæby og Gershøj

 
Dato: 20. januar 2020
Bygherre Lejre Kommune – Center for trafik og miljø
Periode 2 måneder
Entreprisesum 3 mio
Anlægsarbejdet omfattede anlæg af en ny cykelsti udført med ny vejkasse, imellem Sæby og Gershøj i Lejre Kommune. Cykelstien er dobbeltrettet og har en længde på ca. 1.030 m.

Arbejdet består af udførelse af jord-, afvandings-, asfalt-, brolægnings-, afmærknings- samt afstribningsarbejder. Afvandingsarbejder er udført med LAR-løsning, med opdæmning i grøft.

Entreprisen indeholdte blandt andet:
Opbrydningsarbejder:
  • 5000 tons bortskaffelse af jord
  • 1000 tons muld at afgrave og køre til deponi
  • 1000 tons muld at afhente i deponi og indbygge

Belægningsarbejder
  • 4900 m2 grusarbejder
  • 2700 m2 asfaltarbejder
Brolægningsarbejder
  • 26 m2 Granitbrosten
  • 50 lbm Kantstensarbejder udført i granit
 
Øvrige arbejder
  • 2200 lbm trækrør
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Renovering af rundkørsel i Solrød kommune
Renovering af eksisterende rundkørsel, på stærkt trafikeret vej. Renoveringen omhandlede omlægning af cykelsti, renovering af fortov samt indsnævring af heller.
Byggemodning i Ringsted Kommune
Under udførelse af erhvervsbyggemodning i Ringsted Kommune, udfører vores dygtige brolæggere knoldebrobelægning for BARSLUND A/S.
Fortovsrenovering på Krebsevej
På Krebsevej har vi udført fortovsrenovering. Dette projekt er udført 1 måned hurtigere end estimeret tidsplan.
STRANDER ENTREPRENØR A/S
Angolavej 12
2770 Kastrup
Telefon: 81 81 80 90
E-mail: info@strander.as
CVR: 40967141
 
Strander Entreprenør A/S | Angolavej 12 | 2770 Kastrup | Tlf.: 81 81 80 90