Se adresse

Enkeltrettet cykelsti langs begge sider af Klausdalsbrovej

 
Dato: 20. januar 2020
Bygherre Gladsaxe Kommune
Periode 3 måneder
Entreprisesum 5,5 mio
Anlægsarbejdet omfattede etablering af i alt ca. 2x730 meter lang enkeltrettet cykelsti langs begge sider af Klausdalsbrovej på strækningen fra Gladsaxe Møllevej til Buddinge Hovedgade.

Herudover omfattede projektet ligeledes nyt fortov, afmærkning og afvanding.

Arbejdet består af udførelse af jord-, afvandings-, asfalt-, brolægnings-, afmærknings-, samt afstribningsarbejder. Arbejdet blev udført med ensrettet trafikafvikling i 2 etaper.

Entreprisen indeholdte blandt andet:
Opbrydningsarbejder:
 • 1600 lbm skæring af asfalt
 • 4300 m2 Opbrydning af eksisterende belægning
 • 1600 lbm Opbrydning af eksisterende granitkantsten inkl. genbrug
 • 2225 tons bortskaffelse af byjord
 
Afvanding
 • 43 stk vejbrønde
 • 225 lbm stikledninger
Belægningsarbejder
 • 6200 m2 grusarbejder
 • 2400 m2 asfaltarbejder
 • 1600 lbm. Kantstensarbejder udført i granit
 • 2250 m2 Fortovsarbejder
 
Øvrige arbejder:
 • Kørebaneafmærkning
 • Skilte
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Renovering af rundkørsel i Solrød kommune
Renovering af eksisterende rundkørsel, på stærkt trafikeret vej. Renoveringen omhandlede omlægning af cykelsti, renovering af fortov samt indsnævring af heller.
Byggemodning i Ringsted Kommune
Under udførelse af erhvervsbyggemodning i Ringsted Kommune, udfører vores dygtige brolæggere knoldebrobelægning for BARSLUND A/S.
Fortovsrenovering på Krebsevej
På Krebsevej har vi udført fortovsrenovering. Dette projekt er udført 1 måned hurtigere end estimeret tidsplan.
STRANDER ENTREPRENØR A/S
Angolavej 12
2770 Kastrup
Telefon: 81 81 80 90
E-mail: info@strander.as
CVR: 40967141
 
Strander Entreprenør A/S | Angolavej 12 | 2770 Kastrup | Tlf.: 81 81 80 90