Se adresse

FN's verdensmål

STRANDER ENTREPRENØR A/S kæmper for FN’S 17 verdensmål

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget under et topmøde 25 september 2015 af verdens top- og regeringsledere.
 
Målene er sat for at fremme en mere bæredygtig fremtid, hvilket vil bidrage med en positiv udvikling for både planeten og nulevende arter af samtlige organismer. 

Verdensmålene er konkret beskrevet i 17 hovedmål, med tilhørende 169 delmål. Alle mål har til hensigt at forpligte samtlige 193 medlemslande af FN, til at bidrage med tiltag der vil bevirke en sundere fremtid for ALLE.
STRANDER ENTREPRENØR A/S har til hensigt at bidrage positivt ved proaktivt at lave tiltag samt forbedringer i forbindelse med udførelsen af vores arbejder. Vi vil, hvor det er muligt, implementere FN’s verdensmål i vores drift af virksomheden. Vi vil med udgangspunkt i vores nuværende position lave målsætninger for 10 år ud i fremtiden, og løbende lave rapportering af vores mål.
 
Du vil herefter kunne læse om netop hvilke delmål vi har mulighed for at påvirke i en positiv retning, samt information omkring hvad vi kan gøre for at opfylde målsætningen.
Kontakt os
Ring til os på telefon 81 81 80 90, eller skriv en besked herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 

MÅL 4: KVALITETS-UDDANNELSE

Rundt omkring i verden findes store udfordringer forbundet med skolegang. Der har været en relativ fornuftig udvikling fra år 2000 og frem til nu, til trods for store udfordringer under fremgangen. Udfordringerne bærer typisk præg af fattigdom, nødsituationer, borgerkrig etc. 

Opnåelse af skolegang, uddannelse indenfor for eksempel håndværk, videregående uddannelser osv er af stor betydning for alle. Ved opnåelse heraf formår vi at udvikle det enkelte individ, hvilket medfører en højere faglighed indenfor samtlige parametre på tværs af faggrupperne. Med udvikling i højsædet, tilkommer ligeledes nytænkning – nytænkning er en vigtig del af målet frem mod 2030, hvor bæredygtighed absolut er i højsædet.
 
STRANDER ENTREPRENØR A/S vil bidrage med videre- og efteruddannelse af ansatte. Det er vigtigt for os, at sikre den bedste fremtid for vores ansatte og hele tiden sørge for at de er uddannede indenfor deres fag. Hos os vil du kunne finde brolæggerlærlinge, anlægsstruktørlærlinge og på sigt både tømrer- & murerlærlinge. Vi har klare mål for hvor mange vi vil kunne tilbyde en læreplads, og skal derudover ligge højere end kravet er hertil. 

På sigt har vi en vision om at kunne agere uddannelsesplads for andre elever, ligesom vi også vil kunne tilbyde mulighed for praktikplads.

MÅL 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST


Finanskrisen i 2008/2009 gjorde sit indtog på den globale økonomi fra det ene minut til det andet – et indtog som verden den dag i dag stadig er ved at komme sig over.

Kernen ved denne målstætning er at sikre vedvarende økonomisk vækst, på grobund af højere produktivitet samt teknologiske gennembrud. 
 
Sikkerhed på arbejdspladsen samt jobskabelse er nogle af nøgleordene bag dette mål.

STRANDER ENTREPRENØR A/S er kendt for en sikker arbejdsplads. Vi er ligeledes kendt for orden og rydelighed, da dette sikrer trivsel og et godt arbejdsmiljø. For os er det nogle af vores nøgleværdier for at kunne tilbyde en god og stabil arbejdsplads. 
 
Via vores medlemskab til Dansk Håndværk, sikrer vi ligeledes at medarbejderne har en gældende overenskomst med ordentlige forhold. 

MÅL 9: INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR

Formålet her er blandt andet at sikre vedvarende udvikling af bæredygtig infrastruktur og innovation. Investeringer heri vil sikre afgørende drivkræfter for økonomisk vækst og udvikling.

Over halvdelen af jordens befolkning bor i byområder, hvorfor massetransport og vedvarende energi kun vil blive vigtigere. 
 
STRANDER ENTREPRENØR A/S er kendt for kvalitet. Vi udfører projekter indenfor infrastruktur i tæt samarbejde med rådgivende ingeniører, efter gældende forskrifter. Vi finder i samarbejde med rådgivende ingeniører, det bedst mulige materialevalg for en mere robust løsning, for at imødekomme idealerne om en langt højere og vedvarende kvalitet. Vi analyserer vores resultater på baggrund af vores kvalitetssikring, og forsøger hele tiden at være på forkant med nye teknologiske implementeringer.

MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Det er vigtigt at vi nedjusterer vores forbrug af naturens ressourcer, således at vi kan reducere vores fodaftryk. Det er ligeledes af stor vigtighed at bortskaffelse af giftigt affald, forurenende stoffer etc. Forbedres på en sådan vis, at det ikke vil være til gene eller medføre forurenende aftryk. 

STRANDER ENTREPRENØR A/S vil tage ansvar under forbrug af materiel, ligesom vi vil tage ansvar og genbruge materiel i den henseende det er muligt. Vi har et stramt regelsæt omkring sortering af affald, ligesom vi gør en dyd i korrekt bortskaffelse med henblik på at kunne genbruge. Vi har egen deponi, hvorfor vi under sortering, har mulighed for at opbevare materialer fra tidligere projekter, for at genanvende på fremtidige projekter hvor det er muligt og hensigtsmæssigt.

MÅL 13: KLIMAINDSATS

Hele verden er ramt af klimaforandringerne og såfremt der ikke tages nye tiltag i brug snarest, efterlader vores generation en planet i forfald. 
 
Der er lavet strategier og handlingsplaner for klimaændringerne, samt udbyggende viden omkring forebyggelse af klimaforandringerne.
 
STRANDER ENTREPRENØR A/S har en miljøpolitik som foreskriver hvordan vi kan forbedre vores nuværende belastning af miljøet. Der er lavet mål 10 år ud i fremtiden, som dybdegående beskriver hvordan vi tilpasser vores vogn- maskinpark  til at være Co2 neutralt og i hvilken rækkefølge. Vi tager ansvar for brugen af vores maskiner, og instruerer vores førere til at tænke nøje over forbruget. Vores skurvogne er drevet af solceller, således at vi belaster miljøet mindst muligt under vores projekter.

Teknologien er langt fra færdig udviklet indenfor kloakering, og vi vil herunder via vores kloakmester sigte efter at være firstmovers indenfor ny godkendt teknologi for mere bæredygtighed.

MÅL 16: FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER

Til trods for at der skrives 2020 på kalenderåret, er korruption desværre stadig at finde overalt i en eller anden form.  Herunder gøres også bestikkelse og karteldannelse gældende. 
 
STRANDER ENTREPRENØR A/S har en klar politik omkring anti-korruption samt overholdelse af konkurrenceloven. 
 
Vi tager stærkt afstand fra bestikkelse, karteldannelse, prissamarbejde mv. Vi har yderst stor respekt for menneskerettigheder, og vil danne grundlag for god og fair adfærd hos alle ledere og medarbejdere.
Kontakt os
Ring til os på telefon 81 81 80 90, eller skriv en besked herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
STRANDER ENTREPRENØR A/S
Angolavej 12
2770 Kastrup
Telefon: 81 81 80 90
E-mail: info@strander.as
CVR: 40967141
 
Strander Entreprenør A/S | Angolavej 12 | 2770 Kastrup | Tlf.: 81 81 80 90