Se adresse

Fortorv, dobbeltrettet cykelsti og vejbrønde på Vindmøllevej

 
Dato: 20. januar 2020
Bygherre
HOFOR 
Amager Ressourcecenter 
Fonden Amager Bakke
Rådgiver Andersen og Grønlund
Periode 4 måneder
Entreprisesum 10,1 mio 
Anlægsarbejdet bestod i opbrydning af en del af Vindmøllevej, hvor der skulle etableres en forlægning på 2500 m2 ny vejkasse, etablering af fortov samt dobbeltrettet cykelsti. Kloakledning er ligeledes etableret med tilhørende vejbrønde, hvortil der er lavet drænledning imellem.

Der var store udfordringer forbundet med udførelsen af opgaven som måtte udføres med største forsigtighed, grundet forsyningskabler i størrelsen 10-132 kV, ligesom der også er lysledere og fiberkabler til hhv. HOFOR og ARC. Arbejderne blev udført med trafikafvikling indeholdende afspærring med prioritet B18 og B19.

Entreprisen indeholdte blandt andet:
Jordarbejder:
  • 7000 tons opgravet og bortskaffet

Opbrydningsarbejder:
  • 2000 tons asfalt opbrudt samt bortskaffet

Belægningsarbejder:
  • 7700 m2 grusarbejder
  • 7700 m2 asfaltarbejder
Brolægningsarbejder
  • 800 lbm kanstensarbejder
  • 1000 m2 brolæggerarbejder
  • 350 m2 chaussesten sat i grus
Afvandings- og kloakarbejder
  • 900 m drænledning Ø145 PP
  • 25 stk betonvejbrønde Ø400
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Renovering af rundkørsel i Solrød kommune
Renovering af eksisterende rundkørsel, på stærkt trafikeret vej. Renoveringen omhandlede omlægning af cykelsti, renovering af fortov samt indsnævring af heller.
Byggemodning i Ringsted Kommune
Under udførelse af erhvervsbyggemodning i Ringsted Kommune, udfører vores dygtige brolæggere knoldebrobelægning for BARSLUND A/S.
Fortovsrenovering på Krebsevej
På Krebsevej har vi udført fortovsrenovering. Dette projekt er udført 1 måned hurtigere end estimeret tidsplan.
STRANDER ENTREPRENØR A/S
Angolavej 12
2770 Kastrup
Telefon: 81 81 80 90
E-mail: info@strander.as
CVR: 40967141
 
Strander Entreprenør A/S | Angolavej 12 | 2770 Kastrup | Tlf.: 81 81 80 90