Se adresse

Fortov og cykelsti på Frederiksværksgade i Hillerød

 
Dato: 20. januar 2020
Bygherre Hillerød Kommune
Rådgiver Dines Jørgensen & co.
Arkitekt -
Periode 3 måneder
Entreprisesum 5,9 mio
Projektet omhandlede etablering af fortov og cykelsti på Frederiksværksgade i Hillerød.   
De primære arbejder bestod af kantstensarbejder, belægningsarbejder, etablering af busplader, afmærkning og skiltning samt trafikafvikling. Projektet var delt op i 2 etaper, i nord og sydgående retning, grundet afspærring af vejen under udførelse. 
Strækningen er stærkt belastet trafikalt af både bilister og cyklister. 
 
Opbrydningsarbejder:
- 1500 lbm skæring af asfalt
- 2000 tons opbrydning af asfalt
- 1200 lbm opbrydning af kantsten
- 400 m2 fortovssten
- 1800 tons bortskaffelse af byjord
- 1800 tons bortskaffelse af forurenet kl. 4 jord
 
Afvanding:
- 22 stk vejbrønde
- 1300 lbm dræn
 
Belægningsarbejder:
- 4000 m2 grusarbejder
- 3600 m2 asfaltarbejder
 
Brolægningsarbejder:
- 1500 m2 Fortovsfliser i beton
- 1300 lbm granitkantsten
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Renovering af rundkørsel i Solrød kommune
Renovering af eksisterende rundkørsel, på stærkt trafikeret vej. Renoveringen omhandlede omlægning af cykelsti, renovering af fortov samt indsnævring af heller.
Byggemodning i Ringsted Kommune
Under udførelse af erhvervsbyggemodning i Ringsted Kommune, udfører vores dygtige brolæggere knoldebrobelægning for BARSLUND A/S.
Fortovsrenovering på Krebsevej
På Krebsevej har vi udført fortovsrenovering. Dette projekt er udført 1 måned hurtigere end estimeret tidsplan.
STRANDER ENTREPRENØR A/S
Angolavej 12
2770 Kastrup
Telefon: 81 81 80 90
E-mail: info@strander.as
CVR: 40967141
 
Strander Entreprenør A/S | Angolavej 12 | 2770 Kastrup | Tlf.: 81 81 80 90