Se adresse

Gangsti og dobbeltrettet cykelsti for Københavns Kommune

 
Dato: 20. januar 2020
Bygherre Københavns Kommune
Rådgiver Andersen & Grønlund
Arkitekt Schønherre
Periode 2 måneder
Entreprisesum 1,5 mio
Projektet omhandlede etablering af gangsti og dobbeltrettet cykelsti på vestsiden af Raffinaderivej, fra Prags Boulevard frem til Sundby Boldklubs Klubhus. Strækningen er på i alt 150 meter.
Ved gangstiens udmunding på Prags Boulevard blev etableret en fodgængerovergang, med blink på hver side af Prags Boulevard.   
Til afvanding af gang- og cykelsti, blev der udført LAR løsning med bentonitmembran, med regnbed imellem. 

De primære arbejder bestod af kantstensarbejder, belægningsarbejder, etablering af busplader, afmærkning og skiltning samt trafikafvikling. Projektet var delt op i 2 etaper, i nord og sydgående retning, grundet afspærring af vejen under udførelse. 

Strækningen er stærkt belastet trafikalt af både lastvogne, bilister og cyklister. 
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Renovering af rundkørsel i Solrød kommune
Renovering af eksisterende rundkørsel, på stærkt trafikeret vej. Renoveringen omhandlede omlægning af cykelsti, renovering af fortov samt indsnævring af heller.
Byggemodning i Ringsted Kommune
Under udførelse af erhvervsbyggemodning i Ringsted Kommune, udfører vores dygtige brolæggere knoldebrobelægning for BARSLUND A/S.
Fortovsrenovering på Krebsevej
På Krebsevej har vi udført fortovsrenovering. Dette projekt er udført 1 måned hurtigere end estimeret tidsplan.
STRANDER ENTREPRENØR A/S
Angolavej 12
2770 Kastrup
Telefon: 81 81 80 90
E-mail: info@strander.as
CVR: 40967141
 
Strander Entreprenør A/S | Angolavej 12 | 2770 Kastrup | Tlf.: 81 81 80 90