Se adresse

Professionel klimasikring af STRANDER A/S 

Fra plan til udførelse af klimasikring – med borgerne i centrum

 
De fleste danskere har efterhånden oplevet en eller flere former for ekstremt vejr. Oversvømmelser, skybrud, tørke og storm – og det ser ud til, at det kommer til at ske oftere i fremtiden. 
 
Klimaet har ændret sig. Det er en realitet, og kommunernes arbejde med klimasikring af infrastruktur, bygninger og byrum har fået nye udfordringer.
 
Når det ekstreme vejr rammer, er der ikke tid til andet end at prøve at begrænse skadernes omfang. Derfor er der krav fra staten og EU om, at kommunernes lokalplaner indarbejder hensynet til klimasikring. 
 
Det er i alles interesse, at infrastruktur og bebyggede områder stadig kan anvendes, når vejret bliver mere uforudsigeligt. Forebyggelse er en god forsikring mod de omfattende skader, der kan opstå ved ekstremt vejr.

Samarbejde mellem kommune og entreprenør

 
Projekter i kommunalt regi arbejder med borgernes penge, og det har vi respekt for. Det betyder, at tidsfrister og budgetrammer bliver overholdt.
 
Vi arbejder med stram intern tidsstyring, kvalitetssikring og kommunikation. God kommunikation med bygherren er noget vi lægger vægt på. Her bliver løbende afstemt planer, også når der sker ændringer i projektets delopgaver. Virkeligheden har det med at trænge sig på, når det kommer til selve udførelsen.
 
Kommer tidsplanen under pres, er vi fleksible og arbejder længere, eller mander op med ekstra personale. Alt foregår efter aftale med dig som bygherre.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende dialog om dit projekt. Det gør du enten ved at ringe på telefon 81 81 80 90 eller ved at skrive til os via vores kontaktformularen.
Skriv en besked til os
Kontakt os
Ring til os på telefon 81 81 80 90, eller skriv en besked herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 

Inddragelse af borgerne ved klimasikring

 
Når klimasikringen skal udføres, er der en særlig udfordring i at få borgerne med på de nye tiltag. 
Det er ikke svært at få folk med på vognen, når der er et akut problem at løse. Det er straks en anden sag, når den langsigtede plan går ud over nuværende goder.
Et klassisk eksempel er bygning af diger, der tager havudsigten fra husene, som ligger i første række. Selvom de samme huse er de første, der risikerer at blive oversvømmet, har de fleste netop købt huset, fordi det ligger i første række med havudsigt. 
 
Når udsigten forsvinder, risikerer man, at husets værdi falder. Og glæden ved at bo der formindskes måske også. Har man først prøvet at stå i vand til knæene i dagligstuen, så skal man nok være med på at forebygge oversvømmelser.
 
Som hovedentreprenør er vi ikke med i den indledende dialog med borgerne, men er et projekt først vedtaget, gør vi os meget umage med at kommunikere godt med både borgere og bygherre. Det sikrer, at projektet forløber så gnidningsfrit som muligt, og at borgerne ikke skal leve med uacceptable gener undervejs. 
STRANDER ENTREPRENØR A/S som hovedentreprenør og samarbejdspartner

Mens arbejdet med klimasikring står på – forebyggelse af klager

 
Overholdelse af tidsfrister er en grundsten i vores arbejde. Det betyder, at både bygherre og borgerne i lokalområdet kan stole på, at arbejdet afsluttes til aftalt tid. Det er generelt lettere at holde gener ud, når man ved, hvornår det slutter.
Det er en særlig øvelse for bygherre at håndtere borgere, der kan være kede af ændringerne, fordi det ikke giver dem et personligt og umiddelbart udbytte. Det kræver også hensyn fra den entreprenør, der udfører opgaven i praksis. 
 
Det kan både være lokale bekymringer og enkeltpersoner, hvor deres hverdag nu bliver ændret af hensyn til en potentiel risiko. Det er nemmere at forholde sig til nu-og-her, end til ”måske” om 10 år.
 
Når vi arbejder med klimasikring, foregår det heldigvis ofte i forbindelse med ændring af infrastruktur eller byrum, så der også er umiddelbare fordele ved projektet. Men vi tager kommunikationen med lokalområdets beboere alvorligt. Vi er jo dem i forreste række – de synlige i projektet, og derfor lander eventuelle frustrationer ofte hos os først. 
 
Vi arbejder aktivt med skiltning, omlægning af trafik, adgangsveje, belysning og sikkerhed i området. Vi har fokus på at begrænse støjgener og aflevere til tiden. Så kan borgerne regne med, at når der står et skilt med en slutdato, så holder den. 
Læs også om Byrum »

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende dialog om dit projekt. Det gør du enten ved at ringe på telefon 81 81 80 90 eller ved at skrive til os via vores kontaktformularen.
Skriv en besked til os
Kontakt os
Ring til os på telefon 81 81 80 90, eller skriv en besked herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
STRANDER ENTREPRENØR A/S
Angolavej 12
2770 Kastrup
Telefon: 81 81 80 90
E-mail: info@strander.as
CVR: 40967141
 
Strander Entreprenør A/S | Angolavej 12 | 2770 Kastrup | Tlf.: 81 81 80 90