Se adresse

Parkeringspladser udført af Strander Entreprenører A/S

Parkeringspladser – fra planlægning til aflevering

 
STRANDER ENTREPRENØR A/S har udført en del parkeringspladser – både den detaljeorienterede for private boligejere og foreninger, samt de langt større p-pladser tilhørende eksempelvis ARC.

Vi har vores eget udstyr i virksomheden, hvilket bidrager til et strømlinet projekt, der løses til perfektion. Vores projektledere og andre ansatte er erfarne og fagligt velfunderede medarbejdere med mange års erfaring. Det garanterer den rigtige kvalitet i slutresultatet.

Der kan godt være afvigelser mellem skitseprojekt og faktisk udførelse, men med os som samarbejdspartner, er det næsten ikke til at se. Vi har in-house landmåler og vores maskiner er udstyret med avanceret GPS. Det sikrer en præcision i udførelsen, der eliminerer banale målefejl og individuel tolkning af tegningerne. Det sker ikke hos os.

Fokus er på at sikre projektets gennemførelse, så det overholder tidsplan og budget – uden at miste kvalitet og sans for detaljer. 

Vi har erfaring med anlæggelse af:

  • Store p-pladser, som eksempelvis til Amager Ressource Center (ARC)
  • P-pladser til boligforeninger og ejerforeninger
  • Gadeparkering, kantstensparkering
Som entreprenører føler vi ansvar for, at den endelige aflevering er som den skal være. Vi har masser af faglig stolthed og den bliver dagligt omsat til vellykkede projekter – til glæde for dem, der skal bruge parkeringsområderne fremover.
 
STRANDER ENTREPRENØR A/S har endnu ikke haft brug for at trække på garantistillelse – og det er vi stolte af.

Store parkeringspladser

Når kommuner eller større virksomheder bygger nyt, er der behov for at anlægge parkeringspladser, der passer til de lokale planer og behov. 

Der kan være særlige forhold, der kræver ekstra påpasselighed, f.eks. eksisterende rørføring og kabler i området. Her kommer vores erfaring og ekspertise til deres fulde ret. Det er både tidskrævende og dyrt, hvis man kommer til at grave kabler over ved et uheld. For slet ikke at tale om frustrationerne for de berørte brugere af kablerne. 

Vi arbejder med GPS i vores maskiner og kan derfor være utroligt præcise med hvor vi graver. Det er med til at sikre hurtig og effektiv gennemførelse af projektet, og til at undgå klager undervejs.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende dialog om dit projekt. Det gør du enten ved at ringe på telefon 81 81 80 90 eller ved at skrive til os via vores kontaktformularen.
Skriv en besked til os
Kontakt os
Ring til os på telefon 81 81 80 90, eller skriv en besked herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 

Multifunktionelle parkeringspladser

Skal man alligevel i gang med at anlægge en parkeringsplads, så er der mange muligheder for at planlægge et multifunktionelt område i samme ombæring.  Der går meget plads til bilerne, men er der tidspunkter, hvor der er knap så mange biler, så kan pladsen anvendes til andre formål end parkering.

Arbejder kommunen eller området med at forbedre byrum og sikre bevægelsesmuligheder til fælles brug, så kan man etablere lege- eller sportsredskaber i forbindelse med parkeringspladsen. Der skal ikke så meget plads til for at skabe rum til at klatre, gynge eller spille bold i periferien af pladsen.
Er der tale om en parkeringsplads, som i ydertidsrum er helt eller delvist tømt for biler, så er mulighederne for at bruge området til boldspil endnu større.

Mange parkeringspladser bliver anvendt til lokale loppemarkedsdage, koncerter, madmarkeder eller andre begivenheder. Her vil det ofte være nødvendigt at kunne spærre helt af for parkering. 

Parkeringspladsen kan indgå i klimasikring

Ved valg af belægning kan man vælge, at det skal være med til lokal afledning af regnvand. Klimasikring indgår i lokalplaner over hele landet, og skal man alligevel anlægge eller genanlægge parkeringspladser, så er det oplagt for eksempel at indtænke nedsivningselementer. 

Parkeringspladsen kan også blive udformet, så det kan fungere som forsinkelsesbassin, der kan være med til at sikre omkringliggende områder og bygninger i forbindelse med skybrud. 

Er der tale om en forurenet grund, kan belægningen på parkeringspladsen være med til at forsegle jorden. På den måde undgår man at skulle bortskaffe den forurenede jord. Er det ikke muligt, eller ønskeligt, blot at forsegle den forurenede jord, så bortskaffer vi jorden efter alle reglerne.

Uanset hvilke ønsker I måtte have til belægning og ekstra funktionalitet, så har vi ekspertisen og erfaringen.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende dialog om dit projekt. Det gør du enten ved at ringe på telefon 81 81 80 90 eller ved at skrive til os via vores kontaktformularen.
Skriv en besked til os
Kontakt os
Ring til os på telefon 81 81 80 90, eller skriv en besked herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
STRANDER ENTREPRENØR A/S
Angolavej 12
2770 Kastrup
Telefon: 81 81 80 90
E-mail: info@strander.as
CVR: 40967141
 
Strander Entreprenør A/S | Angolavej 12 | 2770 Kastrup | Tlf.: 81 81 80 90