Se adresse

Private fællesveje på Frederiksberg

 
Dato: 20. januar 2020
Bygherre Frederiksberg Kommune 
Rådgiver Frederiksberg Kommune 
Arkitekt -
Periode 2 måneder
Entreprisesum 2,6 mio
Vi udførte for Frederiksberg Kommune istandsættelse af private fællesveje på Frederiksberg. Projektet indeholdt opbrydning af fortovsfliser, kantsten samt jord. I forbindelse med reetablering foretog vi ligeledes opretning af underlag, inden lægning.
 
Opbrydningsarbejder:
- 1500 lbm opbrydning af kantsten
- 800 tons asfalt og beton

Belægningsarbejder:
- 5000 m2 asfaltarbejder

Brolægningsarbejder:
- 2000 m2 Fortovsfliser
- 1500 lbm granitkantsten
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Renovering af rundkørsel i Solrød kommune
Renovering af eksisterende rundkørsel, på stærkt trafikeret vej. Renoveringen omhandlede omlægning af cykelsti, renovering af fortov samt indsnævring af heller.
Byggemodning i Ringsted Kommune
Under udførelse af erhvervsbyggemodning i Ringsted Kommune, udfører vores dygtige brolæggere knoldebrobelægning for BARSLUND A/S.
Fortovsrenovering på Krebsevej
På Krebsevej har vi udført fortovsrenovering. Dette projekt er udført 1 måned hurtigere end estimeret tidsplan.
STRANDER ENTREPRENØR A/S
Angolavej 12
2770 Kastrup
Telefon: 81 81 80 90
E-mail: info@strander.as
CVR: 40967141
 
Strander Entreprenør A/S | Angolavej 12 | 2770 Kastrup | Tlf.: 81 81 80 90