Se adresse

Renovering af rundkørsel i Solrød kommune

 
Dato: 20. januar 2021
Bygherre Solrød Kommune
Rådgiver COWI
Periode 3 måneder
Entreprisesum 4,5 mio. kr.
Projektet omfattede renovering af eksisterende rundkørsel, på stærkt trafikeret vej. Renoveringen omhandlede omlægning af cykelsti, renovering af fortov samt indsnævring af heller for at få nedsat hastigheden væsentligt og øget overblikket for krydsende trafikanter i form af cyklister og fodgængere. Grundet indsnævring er eksisterende vej flyttet, ligesom forløbet for cyklister og fodgængere nu også forløber langs vejen for bedre overblik.
Der er etableret nye vejbrønde og sandfangsbrønde, da der tidligere har været problemer med for meget vand i netop rundkørslen.

Til foråret 2021 færdiggøres rundkørsel med SMA, rød PA samt endelig kørebaneafmærkning.
Opbrydningsarbejder:
 • 1200 lbm skæring af asfalt
 • 1000 tons opbrydning af asfalt
 • 850 lbm opbrydning af kantsten
 • 3400 tons jord til kartering
Grusarbejder
 • 1250 tons stabilgrus
 • 1950 tons bundsikring
Belægningsarbejder
 • 3700 m2 asfalt
 • 1250 lbm granitkantsten
 • 300 m2 belægning
Afvanding
 • 12 nye vejbrønde
 • 2 stk sandfangsbrønde ø1250
Diverse
 • Kørebaneafmærkning
 • Vejskilte
 • Omlægning af 400 lbm 10 Kv
 • Etablering af hegn
Før
Efter
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Renovering af rundkørsel i Solrød kommune
Renovering af eksisterende rundkørsel, på stærkt trafikeret vej. Renoveringen omhandlede omlægning af cykelsti, renovering af fortov samt indsnævring af heller.
Byggemodning i Ringsted Kommune
Under udførelse af erhvervsbyggemodning i Ringsted Kommune, udfører vores dygtige brolæggere knoldebrobelægning for BARSLUND A/S.
Fortovsrenovering på Krebsevej
På Krebsevej har vi udført fortovsrenovering. Dette projekt er udført 1 måned hurtigere end estimeret tidsplan.
STRANDER ENTREPRENØR A/S
Angolavej 12
2770 Kastrup
Telefon: 81 81 80 90
E-mail: info@strander.as
CVR: 40967141
 
Strander Entreprenør A/S | Angolavej 12 | 2770 Kastrup | Tlf.: 81 81 80 90